leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/05/17 ساعت 13:23

کابوس

* باید تا مدتی کابوس استادی رو که توی کلاس فیلم آرنولد پخش می کنه رو تحمل کنیم

   (و پر از غلط های ریز و درشت فارسی و انگلیسی که تو صحبت کردنشه ) .

* کابوس دکتر

* کابوس مسئولین دانشگاه که این استاد هم فامیلشونه... (چون نمی خوام اسم بیارم بهتره بگم استاد اگر چه واژه استاد هم بیش از حد بزرگه )

* تو یکی از میدون های یزد یک بنر زده بودند برای تبلیغ جنگ شادی (از این برنامه ها که چند نفر میان ژانگولر می کنند ) توی این بنر نوشته شده بود با خوانندگی : محمد رضا شجریان .