leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/02/19 ساعت 13:08

از این جور چیزا

سلام 

این عکس رو دیروز توی یزد با گوشیم گرفتم.. . 

نمی دونم قضیه اش چیه ولی ازش دو تا برداشت ناسیونالیستی کردم...  

 

ما هستیم حلی فارس 

 

1. ناسیونالیست این وری : 

چند جوان خوش ذوق یزدی به خاطر خلیج همیشه فارس و  روز خلیج فارس و از این جور چیزا رو این دیوار و چند تا  دیوار دیگه ی یزد ، این جمله رو نوشتن. 

2. ناسیونالیست اون وری:  

این شبکه های فارسی زبون اون وری باز یه چیز جدید رو باب کردن که دیگه به جای رنگارنگ و این جور چیزا بنویسن ما هستیم خلیج فارس 

3.ناسیونالیست نه اینوری نه اونوری : 

توی یزد هر از چندگاهی چند تا هرمزگانی دیدن و از این جور چیزا رو در و دیوارا دیدن حس خوبی داره... مخصوصا بقالی سر کوچه هم یه بندر عباسی باشه...