leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/02/12 ساعت 23:07

تا سه شنبه

میگن کرمان به همه آماده باش دادن گفتن ممکنه یه چیزی شبیه به زلزله بیاد.

گفتن همه برن تو پارک شبا بخوابن.

می گن قراره یه چیزی امتحان بشه.

یاد بم افتادم.

می گن اولین هواپیمای امداد برای بمی ها از روسیه اومده بود.

اگه اتفاقی دوباره بی افته...

شاید اولین هواپیمای امداد باز از روسیه بیاد.

امیدوارم به سر کسی نزنه که بخواد چیزی رو تو کرمان یا هرجای دیگه امتحان کنه...