leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1387/09/30 ساعت 18:36

بازی شوو یلدا

سلام. 

به علت اینکه در سفر هستم و امکان گذاشتن عکس از دوران بچگی ام نیست تنها عکسی که از اون دوران فعلا در دسترس موجود است را می گذارم...